Východomoravská pobočka CpKP naplno obnovila svoji činnost v roce 2011 a získala novou ředitelku, Mgr. Gabrielu Fellingerovou. Pobočka působí nejen ve Zlínském kraji, ale také na Přerovsku. Věnujeme se problematice komunitního plánování sociálních služeb.  Realizujeme mezinárodní projekty zaměřené na oblast rozvoje sociálních služeb. Vzděláváme, podporujeme a posilujeme nestátní neziskové organizace.

Naše projekty, které realizujeme:

Přes Mosty do práce

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Vyškov

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem

Komunitní plánování sociálních služeb v DSO Mikroregion Hustopečsko

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Šternberk

Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Břeclav

 Logo OPZ barevné

Studijní stáž u zahraničního partnera v rámci projektu ISSS

Číst dál...Ve dnech 8. – 9.10.2012 se tři členové realizačního týmu CpKP VM zůčastnili studijní stáže v rámci mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“, zkráceně ISSS. Jednalo se o první aktvitiu projektu, která se konala u partnera projektu Partnerstva Sociálnej Inklúzie subregiónu Šariš v Prešově na Slovensku.

Číst dál...

Mezinárodní projekt ISSS odstartoval na území okresu Přerov!

Centrum pro Komunitní Práci východní Morava (dále jen CpKP VM) rozjelo v červenci tříletý mezinárodní projekt „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“ zkráceně ISSS (Informační servis pro Sociální služby). V rámci mezinárodní spolupráce se slovenským partnerem Partnerstvo sociálnej inklúzie subregiónu Šariš bude vyvinut a do ČR přenesen inovativní nástroj k řešení problematiky rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb na území okresu Přerov.

Číst dál...

Citizenship, Employability and Professionalism

Číst dál...CpKP východní Morava se v roce 2011 zapojila do projektu partnerství v rámci programu Gruntvig. Projekty partnerství spočívají ve spolupráci institucí a organizací působících v oblasti vzdělávání dospělých z různých zemí zapojených do Programu celoživotního učení s cílem vzájemné výměny zkušeností. Takové projekty í jsou zaměřeny na samotný vzdělávací proces, na aktivní zapojení dospělých účastníků vzdělávání a na management vzdělávání dospělých a/nebo výukové metody poskytované učiteli, trenéry/školiteli a manažery vzdělávání dospělých.

Číst dál...

Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem

Číst dál...Projekt komunitního plánování sociálních služeb v Bystřici pod Hostýnem a obcích ve správní působnosti města je realizován od června 2011 do května 2013. Realizátorem projektu je Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s partnerem projektu – městem Bystřice pod Hostýnem. Projekt s názvem: „Zavedení procesů plánování dostupnosti sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem" je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Číst dál...

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava