V prosinci tohoto roku zahájíme inovativní projekt, kdy vznikne odborný tým z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších odborníků, který společně zpracuje nadregionální doporučení pro Středočeský kraj na téma podpora setrvání seniorů v domácím prostředí. Kromě týmu odborníků, kteří budou mít možnost výměny zkušeností, budou výstupem analýza současného stavu vzhledem k dané oblasti, a vzdělávací workshopy pro zapojené odborníky a zmíněná doporučení.

Podrobný popis projektu a jeho výstupy naleznete zde: Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje

Podpora odborných partnerství

Číst dál...Na základě našich zkušeností, s procesy plánování ve Středočeském kraji a nejenom v něm, jsme se pokusili získat podporu na inovativní projekt. Projekt získal podporu a jeho obsahem je hledat inovativní postupy v oblasti komunitního plánování sociálních služeb. Konkrétně vznikne odborný tým z řad poskytovatelů sociálních služeb a dalších odborníků, který zpracuje nadregionální doporučení pro Středočeský kraj. V rámci projektu se zaměříme na služby, které je potřeba řešit v kontextu větších území a jejich cílem je podpora seniorů zůstat v domácím prostředí. Doporučení budou vznikat nejenom odbornou diskuzí, ale budou vycházet z realizovaných kvalitativních analýz.

 

Číst dál...

CpKP střední Čechy podpořili