Podpora odborných partnerství v oblasti poskytování sociálních služeb na území Středočeského kraje

061a 1CpKP střední Čechy se na základě svých zkušeností z oblasti plánování sociálních služeb a tvorby dalších strategických dokumentů rozhodlo podpořit vznik odborných koalic v oblasti sociálních služeb. Inovativní projekt, který umožňuje hledání systémového řešení nadregionálního pojetí zajištění specifických sociálních služeb v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty jsme zahájili dne 1. června 2009 a ukončili v červnu 2011. Více informací na www.partnerstvi-cpkp.cz.

 

 

Projekt přináší nové systémové východisko pro hledání řešení nadregionálního pojetí zajištění určitých typů sociálních služeb v podobě vzniku partnerských koalic mezi poskytovateli, zadavateli a dalšími zúčastněnými subjekty. Cílem je zaměřit se na takové sociální služby, jejichž poskytování pouze pro jeden region nebo obec není efektivní.
V rámci tohoto projektu vznikly dvě odborné partnerské koalice poskytující služby na území Středočeského kraje - "Dům na půl cesty" a "Azylové bydlení". Projekt se tak zaměřuje na mládež, která opouští Dětské a Výchovné ústavy, ohrožené rodiče s dětmi a lidi bez domova, jejichž problémy bez pomoci narůstají a zvyšuje se tak míra sociální exkluze. Partnerské koalice iniciují vhodná východiska zaměřená na podporu regionálního řešení v oblasti poskytování těchto služeb (kapacita, financování, metodické postupy, atd.) a rovněž přinášejí podnětnou vzájemnou výměnu zkušeností a znalostí. Další aktivitou, která v rámci partnerských koalic probíhá, jsou vzdělávací semináře a konzultace zaměřené na kvalitu poskytování sociálních služeb. Členy koalic jsou zainteresovaní poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí a neziskových organizací a další odborníci na dané téma. Výstupem setkání jsou dva projektové záměry, které budou hledat řešení nejkritičtějších částí poskytovaní daných služeb.

003 1

Webový portál, jež v rámci tohoto projektu vzniká, bude umožňovat zveřejnění informací o jednotlivých službách a kapacitách, což povede ke zkvalitnění a zefektivnění nabídky poskytovaných služeb a informovanosti o nich. Vytvořený prostor bude rovněž sloužit pro odborné diskuse otevřené dotčeným subjektům a dalším zájemcům.
Výstupy jednotlivých aktivit projektu budou brožura, jejíž součástí je metodika vzniku partnerských koalic, analýza kapacit poskytování dvou služeb a příklady dobré praxe a jako jednoduchý návod, pomůcka pro přilákání dalších zájemců, vznikne leporelo, které bude svým poutavým zpracováním motivovat ostatní cílové skupiny k vytvoření fungujících koalic, které zkvalitní a zefektivní poskytování sociálních služeb.

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvořit novou formu partnerských subjektů, které se podílejí na procesu sociální integrace specifických cílových skupin.

 Hlavní cíle:

  •  vytvořit funkční partnerské koalice u dvou sociálních služeb,
  •  zvýšit dostupnost a transparentnost nabídky sociálních služeb pro poskytovatele, uživatele sociálních služeb a osoby blízké, prostřednictvím komunikačního portálu pro odbornou a laickou veřejnost, obsahující odborné diskuse, otevřené zainteresovaným subjektům a dalším zájemcům,
  • podporovat výměnu zkušeností u daných typů sociálních služeb,
  • umožnit nabídku a poptávku po službách, spolupráci, výměně zkušeností.

Průběh a výsledky projektu

V rámci projektu vzniknou dvě partnerské koalice - "Dům na půl cesty" a "Azylové bydlení" poskytující služby na území Středočeského kraje. U služby "Dům na půl cesty" dojde k upřesnění současné metodiky podpory partnerství používané CpKP již několik let v ostatních veřejných službách. V druhé fázi, u služby "Azylové bydlení", k aplikaci ověřené metodiky. Budou hledána východiska v oblasti poskytování služby a prostřednictvím webového portálu budou poskytovány informace o daných službách. Partnerské koalice se budou setkávat každá na šesti celodenních setkáních, jejichž součástí jsou vzdělávací bloky, přednášky a individuální konzultace (volba témat bude probíhat dle potřeby účastníků setkání). Výstupem projektu bude mimo jiné brožura, jejíž součástí je metodika vzniku partnerských koalic, analýza kapacit poskytování dvou služeb a příklady dobré praxe.

Metodika: Podpora obdorných patnerství

Fotogalerie: Konference Problematika azylového bydlení a domů na půl cesty

Projekt je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

b_525_0_16777215_00_images_loga_donoru_oplzz_header.gif

CpKP střední Čechy podpořili