I bez sluchu se domluvíme

tichoCpKP střední Čechy od srpna 2016 realizují projekt, jehož cílem je zpracovat nové systémové postupy v oblasti sociální práce s lidmi se sluchovým postižením. Projekt navazuje na naše zkušenosti z dříve realizovaných partnerských projektů a odbornost týmu expertů působících nejenom v CpKP střední Čechy.

Cílem realizovaného projektu je eliminovat prohlubování sociálního vyloučení osob s různým druhem sluchového postižení v nepříznivých sociálních situacích, které nejsou primárně způsobené danou sluchovou vadou. Jedná se o další problémy, které lidé s různým sluchovým postižením řeší, tzn. různé životní situace související s věkem, dalším postižením, rodinným zázemím apod. 

 Kontaktní osobou a odbornou garantkou projektu je: Martina Macurová

 

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001221

Logo OPZ barevné

CpKP střední Čechy podpořili