Děkujeme, že plánujete s námi

Jak již bylo mnohokrát řečeno, v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb nás zajímají potřeby lidí žijících ve městě Hořovice a spádových obcích. Hledáme různé způsoby pomoci lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují sociální služby a setkáváme se nad různými tématy v rámci čtyř pracovních skupin (Senioři; Rodina, děti a mládež; Osoby se zdravotním postižením; Osoby ohrožené sociálním vyloučením). Tyto skupiny jsou otevřené všem občanům Hořovic a spádových obcí.


 

V únoru proběhlo setkání pracovních skupin Osoby ohrožené sociálním vyloučením a Rodina, děti a mládež. Na setkáních byly představeny výstupy Sociodemografické analýzy a Analýzy poskytovatelů sociálních služeb (zveřejněné na webu města: http://www.mesto-horovice.eu/mesto/socialni-pece/komunitni-plan-aktuality). Poté se účastníci seznámili s analýzou Rizikové jevy u dětí a mládeže, která přináší hlavní zjištění o potřebách a problémech této cílové skupiny. Přítomní diskutovali a navrhovali řešení problémů, které Hořovice a okolí trápí.

Pro poskytovatele sociálních služeb jsme uspořádali zajímavý workshop na téma Dostupné finanční zdroje, který vedl Mgr. Jan Kroupa - lektor a analytik v oblasti finančního plánování a managementu organizací, spoluzakladatel Českého centra fundraisingu.

Počátkem března se sešla Řídící skupina, která je složená ze zástupců samosprávy města, pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice a vedoucích pracovních skupin. Řídící skupina byla seznámena s výstupy z pracovních skupin a podněty občanů, o kterých se hovořilo na jednotlivých pracovních skupinách.

Naší snahou je udržet proces komunitního plánování sociálních služeb i po skončení jeho financování z prostředků Evropského sociálního fondu. Chceme zajistit spolupráci mezi poskytovateli sociálních služeb, představiteli města Hořovic a spádových obcí a zlepšit informovanost o sociálních službách a dalších formách pomoci.

Co nás v nejbližší době čeká?
V současnosti probíhá proces zjišťování potřeb osob se zdravotním postižením a na začátek dubna plánujeme diskusi s pečujícími o zdravotně postižené děti.
Čeká nás další setkání Řídící skupiny na témata prostupného bydlení a koncepce podpory sociálních služeb ze strany města. Současně pracujeme na Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, který bude v tištěné i elektronické podobě dostupný všem občanům Hořovic a spádových obcí.

Alena Ratajová, DiS. – tel.: 311 545 357 email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
a Bc. Michaela Mužíková – tel.: 775 760 351 email.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
koordinátorky projektu

 

 oplzz

CpKP střední Čechy podpořili