Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 - 2019

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_kolin_p1000807.jpgV dubnu 2013 jsme zahájili proces komunitního plánování sociálních služeb v Kolíně. Obsahem projektu je inovovat proces komunitního plánování soc. služeb a zpracovat aktualizaci plánu. Bude zaměřena na nové jevy, které se od první verze plánu vyskytly, dále dojde k evaluaci dat jako podkladu pro aktualizaci plánu. Výstupem je platný Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolín na období 2015 2019.

V rámci aktualizace, která je podkladem pro zajištění dostupnosti a kvality soc. služeb občanům, použijeme stejně jako v předešlém období metodu komunitního plánování (doporuč. MPSV). Základem je spolupráce všech cílových skupin projektu, tj. uživatelů, zadavatelů, dotčených občanů, poskytovatelů sociálních služeb a veřejné správy. V rámci spolupráce budou řešena témata, která se v území za posledních 5 let (tj. od vytvoření prvního plánu) objevila jako potřebná k řešení.


V rámci projektu proběhnou tyto činnosti:

 • Zpracování podkladů pro KPSS
 • Aktualizace sociodemografické analýzy zaměřené na soc. oblast
 • Aktualizace analýzy poskytovatelů registrovaných soc. služeb
 • Zmapování a vyhodnocení finančních zdrojů systému soc. služeb
 • Zpracování analýz potřeb uživatelů u 4 nových cílových skupin
 • Informování a zapojení veřejnosti
 • Podpora spolupráce v rámci celého území ORP Kolín
 • Zpracování akčního plánu na rok 2014
 • Zpracování KPSS včetně návrhu finančních nástrojů zajišťujících na naplňování strategie
 • Zpracování katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb
 • Realizace workshopů a konzultací pro účastníky projektu za účelem zajištění odbornosti týmu v metodě plánování
 • Vyhodnocení a monitoringu plánu

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_kolin_p1000809.jpg


Uskutečnilo se/ výstupy ze setkání

1. setkání k projektu "Komunitní plán rozvoje sociálních služeb na období 2015 - 2019"

Setkání se zástupci pečovatelských služeb

 

Jmenný seznam členů řídící skupiny

Statut řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb města Kolína

 

Analytické podklady

Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných občanům města Kolína a spádových obcí

Sociálně demografická analýza pro potřeby komunitního plánování sociálních a návazných služeb spádového území SO ORP Kolín

Analýza potřeb cílové skupiny seniorů a osob se zdravotním postižením v kontextu jejich setrvání v domácím prostředí ve městě Kolíně a spádových obcích

Analýza rizikových jevů u rodin s dětmi a mládeže ve městě Kolín a spádových obcích 

Analýza potřeb dětí a mládeže trávících volný čas na ulici

Analýza potřeb zaměřená na problém bezdomovectví

 

Výstupy projektu

Akční plán města Kolína pro oblast rozvoje sociálních a návazných služeb na rok 2014

 

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 - 2019 

Akční plán města Kolína na období 2015 - 2019

CpKP střední Čechy podpořili