Zahájení realizace projektu na podporu pečujících na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany

foto-setkani-pecujicich-3CpKP střední Čechy od 1. srpna 2016 realizuje na území ORP Dobříš, Hořovice a Sedlčany dvouletý projekt „Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů“, který reaguje na potřeby pečujících, kteří se potýkají s řadou problémů, jako je jejich nedostatečná informovanost o možnostech služeb, které mohou využívat, o jejich vhodnosti, o místní dostupnosti, ale i možnostech získání nových dovedností pro jejich, často novou životní roli.

Na území ČR neexistuje komplexní a provázaná podpora pečujícím. Služby jsou dostupné většinou jen lokálně nebo pro úzce vymezenou cílovou skupinu (např. raná péče apod.). Tato skutečnost vychází ze současné sociální politiky, která nedostatečně řeší potřeby pečujících osob. Běžný pečovatel se často v důsledku péče o blízkou osobu dostává do izolace. Je tedy ohrožen sociálním a ekonomickým vyloučením a je proto i ve znevýhodněné pozici v okamžiku, kdy se chce vrátit na trh práce. V důsledku změn demografické struktury obyvatelstva a rostoucí délky dožití významně roste počet občanů závislých na péči druhé osoby. Vzhledem k výše popsaným důvodům - nedostatku služeb, absence podpory morální i finanční a společenského uznání neformálních pečovatelů je zřejmé, že význam a přínos neformální péče je v České republice opomíjen.

Hlavním cílem projektu je zavedení koordinace pomoci neformálním pečovatelům ve výše uvedeném území a zřízení kontaktního místa pro pečující na Dobříši. Koordinace bude doplněna o poskytování informací, setkávání, neakreditovaného vzdělávání, odborných konzultací a dalších činností zaměřených na pečující osoby pro rozvoj kvality a nabídky služeb. Nástrojem pro realizaci projektu bude zavedení pozice koordinátora pomoci neformálně pečujícím osobám.

V rámci projektu vzniknou tyto produkty:

  • Analýza potřeb pečujících osob a analýza stávajícího stavu sociálních služeb s doporučeními pro rozvoj kvality a nabídky služeb na podporu neformálně pečujícím,
  • Informační leták a brožura pro pečující osoby včetně seznamu aktuálních kontaktů,
  • Bude zpracován popis postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci neformálním pečovatelům v území.

Dále dojde k vytvoření a zavedení koordinovaného přístupu pomoci neformálním pečovatelům/kám, který pomůže pečujícím osobám k poskytování kvalitnější péče osobám blízkým, zároveň jim dá možnost odlehčení využitím služeb a přístupů, které dosud nevyužívali.

Specifickým cílem projektu je podpora a zvýšení mezioborové spolupráce organizací a osob podílejících se na sdílené péči.

Kontaktní osoba: Petra Štěpová

Projekt čislo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507

Logo OPZ barevné

 

CpKP střední Čechy podpořili