Vzpomínejme, když pečujeme

18403771 857493464404989 9103924673653606410 oVe čtvrtek 11. května 2017 se v Městské knihovně Dobříš uskutečnil seminář s názvem „Probouzíme vzpomínky aneb Úvod do reminiscence". Seminář se konal v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální – podpora domácích pečovatelů, který na Dobříšsku realizuje Centrum pro komunitní práci Střední Čechy.

Tématem setkání byla metoda reminiscence, kterou účastníkům poutavě představila Hana Janečková, vyučující na Karlově univerzitě a spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti. Metoda reminiscence je založena na práci se vzpomínkami a využívá se zejména v terapeutické práci se seniory, včetně osob, které trpí demencí. Hana Janečková učí sociální pracovníky, jak tuto metodu správně používat. Zároveň pracuje s rodinami, které dlouhodobě pečují o blízkého člověka s demencí, nemusí vždy jít o seniora.

Reminiscenční práce vychází z toho, že vzpomínky jsou běžnou součástí života každého z nás. Díky nim si potvrzujeme vlastní identitu, utváříme si kontinuitu svého života, vyrovnáváme se s ním. Vzpomínky si můžeme navzájem vyprávět, můžeme je zachycovat formou deníků, vybavovat si je při prohlížení starých fotografií.

18359503 857493457738323 440426155510371703 o

V rámci reminiscenčních kurzů se rodiny učí, jak cíleně se vzpomínkami svých blízkých pracovat. Mohou například vytvářet tzv. vzpomínkové krabičky, které společně s babičkou nebo dědečkem naplní věcmi z jeho života, které měl rád a má k nim vztah. Cílem reminiscence je podpořit aktivitu seniorů a současně posílit a inspirovat pečující rodiny tak, aby mohly při náročné péči prožívat i radostné chvíle se svými blízkými.

Petra Klvačová

CpKP střední Čechy realizuje projekt Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507. Projekt probíhá od srpna 2016 do července 2018 a je financován z prostředků OPZ a ESF

Logo OPZ

CpKP střední Čechy podpořili