Začínáme

Respekt v komunikaci


Číslo projektu 3710047

Příjemce grantu Centrum pro komunitní práci střední Čechy

Celkové náklady projektu 1 015 894 Kč

Výše grantu 914 000 Kč

Doba realizace Duben 2015 – březen 2016

 

Popis projektu:

Naše organizace od 1. dubna 2015 realizuje projekt ,,Respekt v komunikaci", který reaguje na komunikační problémy určitých skupin občanů při návštěvě veřejných institucí. Jedná se o osoby se smyslovým postižením, seniory a další komunikačně znevýhodněné občany.

Hlavním cílem projektu je zvýšení komunikačních kompetencí pracovníků veřejné správy v hlavním městě Praze, Středočeském a Libereckém kraji.

Projekt je zaměřen na srozumitelnou, bezbariérovou a nediskriminační komunikaci s občany, kteří mají s ohledem na svůj hendikep omezení v komunikaci a snížený přístup k informacím.

Do projektu se zapojí mimo jiné i odbornice a odborníci, kteří připraví vhodná komunikační doporučení pro jednotlivé instituce poskytující veřejné služby lidem, kteří se potýkají s různými komunikačními problémy. Konkrétně se bude jednat o specifika komunikace s lidmi se sluchovým a zrakovým postižením, s duševním onemocněním, mentálním postižením a o komunikaci se seniory. Naším cílem je vytvořit jednoduchou metodiku komunikačních doporučení, tzv. NÁVOD, pro zmíněné skupiny osob a ověřit ji v praxi.

V rámci workshopů realizovaných v rámci projektu dojde ke zvýšení komunikačních kompetencí pracovníků veřejné správy, kteří se do projektu zapojí.

 

Výstupy našeho projektu konkrétně budou:

- Vytvoření tzv. NÁVODU srozumitelných postupů komunikace s občany se specifickými způsoby komunikace;

- realizace vzdělávacích workshopů – upozorňující na problémy definovaných skupin občanů a vhodnost používání jednotlivých komunikačních nástrojů;

- zpracování krátkého instruktážního video shotu.

Specifickým cílem projektu je podpora spolupráce organizací, které řeší komunikační bariéry jednotlivých cílových skupin.

 

Specialistka pro sociální oblast:

Martina Macurová (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 775 764 414)

Manažerka projektu:

Petra Štěpová (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 773 661 130)

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

norské fondy

CpKP střední Čechy podpořili