V Bystřici proběhl další seminář pro aktéry komunitního plánování

Logo OPZ barevné

Dne 24. května 2018 se konal v Bystřici pod Hostýnem další vzdělávací seminář na téma komunitní plánování, tentokrát na téma Veřejnost v procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Pod odborným vedením ředitelky CpKP východní Morava, Mgr. Gabriely Fellingerové,
si účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak důležité zapojení veřejnosti do procesu KPSS je. Veřejnost hraje v tomto plánovacím procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Dobrá komunikace s veřejností objevuje řadu zajímavých podnětů. Nedílnou součástí této vzdělávací akce bylo také připomenutí nezbytnosti aktivně o průběhu celého procesu KPSS veřejnost informovat.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava