Plánujme společně

Logo OPZ barevné

Dne 23. října 2018 se konal ve Šternberku další vzdělávací seminář z oblasti KPSS, tentokrát na téma Veřejnost v procesu komunintího plánování sociálních služeb.

Pod odborným vedením lektora si účastníci semináře z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb vyslechli ucelenou přednášku o tom, jak důležité zapojení veřejnosti do procesu KPSS je. Veřejnost hraje v tomto plánovací procesu klíčovou roli. Bez její účasti se nedá komunitní plánování sociálních služeb realizovat.

Dobrá komunikace s veřejností objevuje řadu zajímavých podnětů. Nedílnou součástí této vzdělávací akce bylo také připomenutí nezbytnosti aktivně o průběhu celého procesu KPSS veřejnost informovat.

sternberk seminar 23.10.18 foto

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava