Monitoring a evaluace - ve Šternberku se konal seminář

Logo OPZ barevné

Dne 22. března 2019 se ve Šternberku konal v řadě již třetí seminář k problematice komunitního plánování sociálních služeb, tentokrát na téma monitoring a evaluace procesu KPSS.

Účastníci z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb vyslechli ucelenou přednášu o tom, jak je důležité v komunitním plánování sociálních služeb nezapomínat na monitorování a evaluaci celého procesu. Evaluace pomůže například zjistit, co se osvědčilo a co nikoliv, pomůže udržet  zaměření projektu na dosažení jeho účelu, identifikovat opatření k nápravě případných neúspěchů a zpracovat zprávy pro členy komunity.

sternberk seminar 22.3.19 foto

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava