Mosty z chudoby Brno - Pogram Pokrok

Logo OPZ barevné

Program Pokrok – změňte přežívání v plnohodnotný život je stěžejní částí strategie „Mosty z chudoby“ a je určený lidem, kteří se ocitli na spodních příčkách socioekonomického žebříčku.

Lidé, kteří se rozhodnou využít potenciál tohoto programu se vydají na vlastní cestu k dobře placenému zaměstnání, stabilnímu bydlení a naplánují si svou budoucnost.

Program Pokrok nabízí způsob jak vysvětlit, že příčiny chudoby nespočívají pouze v jedinci, rodině a komunitě, ve které žijí, ale jsou také výsledkem působení socioekonomických faktorů, které jedinec není schopen ovlivnit. V rámci tohoto programu si každý může uvědomit svou odpovědnost za vlastní život, stát se řešitelem svých problémů a také pomoci při rozvoji prosperující komunity.

V rámci realizace projektu Mosty z chudoby - Brno byly zrealizovány 3 tzv. běhy pogramu Pokrok, které absolvovalo celkem 27 účastníků.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava