Mosty Hranice - ukončení

Logo OPZ barevné

Ke dni 30.6.2020 byla ukončena realizace projektu, který probíhal od 1.7.2018, a jehož cílem bylo zvýšit uplatnitelnost na trhu práce u osob, které mají nízkou kvalifikaci.

Celý projekt hodnotíme jako velmi úspěšný; velmi nás těší zájem osob o zapojení se do programu Pokrok, který absolvovalo celkem 31 osob. Prostřednictvím realizace aktivit a zajištění zaměstnání osobám z řad cílové skupiny se nám podařilo naplnit cíl, který jsme si v úvodu realizace projektu stanovili.

CpKP východní Morava podpořili

Další aktivity CpKP východní Morava