Zpět

Akční plán KPSS Polabí na roky 2020-2021

akční plány polabí 2020Akční plán na roky 2020 – 2021 pro komunitní plán sociálních a návazných služeb mikroregionu Polabí byl zpracován v rámci projektu „Plánujeme v Mikroregionu Polabí“ s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006547. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s městem Lysá nad Labem a Mikroregionem Polabí. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity