Zpět

Sociální služby na Hořovicku

SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA HOŘOVICKU Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce je brožura, která obsahuje informace jenž mohou pomoci těm, kdo hledají pomoc v nepříznivé sociální a životní situaci, nebo se jen potřebují zorientovat v nabídkách služeb na území správního obvodu Hořovice, ale i za hranicemi tohoto území.
Vydán v rámci projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2020-2024 , financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

License: Souhlas s využitím dokumentu dle licence

Další aktivity